piątek, 3 sierpnia 2012

III stadium niewydolności nerekW miarę postępu choroby zaczynają pojawiać się pierwsze swoiste objawy. W tym momencie najczęściej chorzy dowiadują się o problemie.  Obserwuje się umiarkowane upośledzenie GFR 30-59ml/min/1,73m2, wielomocz, oddawanie moczu w nocy (nykturia), oraz niewielki wzrost kreatyniny w surowicy, który może nasilić się przy współistniejącej infekcji lub przy stosowaniu diety bogatobiałkowej. 
Na tym etapie choroby poza postępowaniem diagnostycznym i leczniczym zalecanym na wcześniejszych etapach (I i II) warto zasięgnąć konsultacji nefrologicznej przynajmniej raz do roku, monitorować GFR co 3 miesiące, stosować leki nefroprotekcyjne ( należy pytać lekarza), leczyć niedokrwistość, kwasicę metaboliczną, kontrolować nadciśnienię i/lub cukrzycę. 
Nie ma nowych zaleceń dietetycznych dla tej fazy choroby. Wyglądają tak samo jak w stadium II, warto jedynie częściej monitorować stan narządów i dokładniej obserwować organizm w celu identyfikacji niepożądanych objawów pogorszenia czynności nerek np. wzrostu ciśnienia, obrzęków, małej ilość oddawanego moczu, męczliwości, skurczów mięśni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz